7Analytics

Å få kontakt med StartupLab har vært veldig viktig for oss. Det er et uslåelig miljø for nettverk og fagkompetanse her.

,

Helge Jørgensen er daglig leder i oppstartsbedriften 7Analytics som spesialiserer seg på å modellere overflatevann for å unngå flomskader. På kundelisten er både arkitekter, utbyggere, byplanleggere og konsulentselskaper.

De globale klimaendringene har allerede ført til økt fremkvens av intense nedbørsperioder med påfølgende flomskader. Ved å beregne og planlegge for overvannshåndtering, kan slike skader unngås.

Mer regn og økende urbanisering

– De to hovedfenomenene vi konsentrerer oss om, er klimaendringer og økende urbanisering, forteller Jørgensen og beskriver problemet med et enkelt eksempel: Heller du en bøtte vann på et jorde, trekker vannet sakte ned i jorden. Heller du en bøtte vann på asfalt, renner det fort i alle retninger uten kontroll.

– Flomskader er et resultat av at man undervurderer overvann. I all byutvikling må vi tenke langsiktig – helt frem til 2100. Og da må vi sørge for at overvann håndteres på en god måte, sier Jørgensen.

Det ligger store økonomiske gevinster i å håndtere overvann på en god måte. Ifølge en rapport fra Teknisk Ukeblad vil hver krone investert i håndtering av overvann spare samfunnet for 25 kroner. Dette er gevinst fra skader som ikke oppstår.

Jørgensen mener bærekraftig overvannshåndtering ikke bare sparer samfunnet for enorme kostnader, men også bidrar til bedre trivsel i byene.

– Alle liker åpne vannspeil, sier han entusiastisk. Åpne vannstrukturer og vannspeil er positive tilskudd i Tar vi inn grønne elementer i tillegg, gir det både økt trivsel og bedre biologisk mangfold, legger han til. Han fremhever Bergen kommune som ledende i landet når det gjelder håndtering av overflatevann.

Beregner effekt av klimaendringer og regn

Til nå har selskapet utviklet modellen Flomkuben som er et verktøy for utbyggere, konsulenter og byplanleggere. Her brukes smarte algoritmer, automatisering og AI for å beregne mengde overvann.

– Vi har gode data å beregne utfra, og modellen gir raskt og effektivt svar, sier Jørgensen som også opplever stor interesse fra forsikringsbransjen.

Nå jobber 7Analytics i et prosjekt sammen med Bergen kommune og Innovasjon Norge om et nytt effektivt verktøy – FlomKuben Kommune – som skal gjøre det raskere for kommunens saksbehandlere å beregne og kontrollere saker som kommer inn.

Jørgensen har en Mastergrad i geologi fra UiB og jobbet tidligere i oljebransjen før han tok videreutdanning innen Climate change management og entret plan- og arkitekturbransjen. Der fikk han ideer til hvordan man kan bruke tilgjengelige data til å løse problemer med overvann.

Han medgir at det var en tøff beslutning å gå fra en godt betalt og sikker jobb midt i koronapandemien. Med seg på laget har han tre svært høyt kvalifiserte med-gründere med lang og relevant erfaring. Kontakten med StartupLab bidro også sterkt til beslutningen om å satse.

– Det fins enormt mye erfaring i dette nettverket, og det er lett å knytte kontakter både med kunder og samarbeidspartnere, sier Jørgensen som nå jobber med å hente inn kapital og skalere opp virksomheten.

 

7Analytics

Å få kontakt med StartupLab har vært veldig viktig for oss. Det er et uslåelig miljø for nettverk og fagkompetanse her.

Nå formes Solheimsviken

Det blir merkbare endringer i Solheimsviken når det nye hotellet er bygget og det nye flotte næringsbygget Skipet står ferdig.