Adepth Minerals – Fremtiden ligger i havbunnen

Anette har doktorgrad i strukturgeologi. Hun hadde godt betalt jobb i oljebransjen, men satset i stedet på gründerkarriere.

,

Anette Broch Mathiesen Tvedt har doktorgrad i struktur- geologi. Hun hadde godt betalt jobb i oljebransjen, men satset i stedet på gründerkarriere innenfor det som kan bli en helt ny industri i Norge.

– Joda, det var jo litt skummelt. Å slutte i en trygg jobb for å være med å starte et helt nytt selskap i en helt ny industri er ikke noe en gjør hver dag! Men det var likevel ikke et vanskelig valg å ta. Gjengen jeg jobber med er helt Jeg er jo dessuten ung, glad i frie tøyler og trigges av å få være med å skape noe nytt, sier Tvedt som først gikk inn som medgründer og i januar -21 startet i stillingen som administrerende direktør og i Adepth Minerals.

 

Globalt marked

Selskapets hovedmål er å finne og utvinne mineraler fra havbunnen. Ute i Norskehavet finnes nemlig store konsentrasjoner av verdifulle mineraler som verden trenger. En del av disse mineralene er i dag kontrollert av enkeltland der utvinningen skjer på en lite bærekraftig måte.

– Norge har et svært anerkjent og effektivt skånsomt og med lavere fotavtrykk enn det som er tilfellet i dag. Men det krever at myndighetene åpner opp for leting, kunnskapsbygging og utvinning av disse ressursene på norsk sokkel, forteller Tvedt.

Leting tidligst i -23

En slik utvinning vil være avhengig av en åpning av områder for mineralvirksomhet, noe som er et omstridt tema. Regjerningen gjør nå en konsekvensutredning, og tar sikte på en mulig åpning i 2023. Så langt vil et løp for leting av havbunnsmineraler tidligst kunne skje i 2023, og produksjon så sent som i 2027-2030.

– Innen den tid skal vi utvikle selskapet og teknologien som trengs, sier hun. Det handler om avanserte datasystemer, men også utvikling av kjerneboringsutstyr for utvinning.

– Vi er medlem a. i GCE Ocean Technology og har stadige møter med industrien. Vi tar sikte på å få testet utstyr på et tokt i løpet av 2021 sammen med både UiB og partnere.

Parallelt med dette jobber selskapet med å hente kapital og er for øyeblikket inne i en større prosess på kapitalutvidelse.

Å være en del av StartupLab har betydd enormt mye for oss. Miljøet er ekstremt innovativt og lærerikt med mange spennende bedrifter. Tilgangen til dette kompetansenettverket har bidratt til å åpne viktige dører for oss, avslutter Tvedt.

7Analytics

Å få kontakt med StartupLab har vært veldig viktig for oss. Det er et uslåelig miljø for nettverk og fagkompetanse her.

Nå formes Solheimsviken

Det blir merkbare endringer i Solheimsviken når det nye hotellet er bygget og det nye flotte næringsbygget Skipet står ferdig.