Birdsview effektiviserer vedlikeholdet av strømnettet

En stor del av det livsviktige strømnettet vårt består av trestolper. Råtner de, kan det skape store problemer for flere aktører.

,

Birdsview utvikler teknologi for å avdekke råte i trestolper og analysere betydningen råteskaden har for stolpens reststyrke og restlevetid. På denne måten kan de kartlegge tilstanden på distribusjonsnettet og gjøre vedlikeholdet mer effektivt. Ved å kombinere radarteknologi og egenutviklede algoritmer skaper de en enkel og svært presis vedlikeholdsløsning som kan spare store summer for nettselskapene.

Hakkespett i stolpen

Problemet er velkjent hos alle nettselskaper. Trestolpene er trykkimpregnert utenfra, men skader som hakkespetthull, manglende topphetter og ulike festepunkter på stolpen gjør det mulig for vann å trenge inn i stolpen. Dette utvikler seg til råte, noe som svekker stolpens bæreevne. Slik innvendig råte er vanskelig å avdekke og analysere, og råteproblematikken påfører nettselskapene store kostnader og risiko hvert år.

Birdsview benytter radar for å avdekke råte i stolpen. Mens selve radarutstyret leveres av en tredjepart, er det selve algoritmene og utregningene Birdsview utvikler.

– Gjennom å analysere den enkelte stolpen, kan vi si noe om tilstanden i hele Vårt langsiktige mål er å kunne bruke data som samles inn til å utvikle modeller for prediktivt vedlikehold, noe som er svært verdifull informasjon for nettselskapet, sier daglig leder Olav Skogen og legger til at det finnes mange flere anvendelsesområder for teknologien.

– Den kan for eksempel brukes til å gjøre en tilstandsvurdering av Bryggen i Bergen, sier han.

Startet med kameratgjeng fra NTNU

Skogen har en mastergrad i industriell økonomi og teknologiledelse (INDØK) fra NTNU med spesialisering innen data og finans. Selskapet ble startet i 2017 da han var student på andre året. Sammen med Simen Husøy – også han student på NTNU – jobbet han med Birdsview parallelt med studiene og fikk snart flere med på laget. I 2019 valgte tre av kompisene å gå inn i selskapet på fulltid.

Var det fristende å takke ja til andre jobbtilbud?

Som INDØK-student er du ettertraktet i arbeidsmarkedet. Det er mange bedrifter som kommer og presenterer seg og tilbyr godt betalte stillinger, sier Skogen.

Han erkjenner at det ikke finnes like mange incentiver til å starte egen virksomhet.

– Men jeg synes dette er mye mer spennende, og jeg tror det er gode muligheter for å få meg en «safe» jobb hvis jeg ønsker det. Det har skjedd mye de siste 4-5 årene, og de store selskapene verdsetter innovasjon langt mer enn tidligere.

Olav Skogen & Sondre Nærland
Foto: Kristoffer Wittrup

BKK inn som eier

Birdsview har nå blant annet fått BKK Spring inn som investor i selskapet. BKK Nett er samtidig en viktig pilotkunde som tilfører verdifull kompetanse i den videre utviklingen. Planen er å gjøre flere storskalatester sammen med dem og andre store kunder slik at produktet kan utvikles og lanseres i det norske markedet. Etter hvert vil det også bli aktuelt å rette seg mot det skandinaviske markedet som del av en internasjonal utrulling.

Siden august 2020 har Birdsview hatt plass i StartupLab, noe som har hatt stor betydning for utviklingen av selskapet.

– Her har vi fått kontakt med mange som har vært gjennom de samme utfordringene – ikke minst når det gjelder å reise kapital og søke offentlige støtteordninger. Det er et åpent og støttende miljø som er godt å være en del av, avslutter han.

7Analytics

Å få kontakt med StartupLab har vært veldig viktig for oss. Det er et uslåelig miljø for nettverk og fagkompetanse her.

Nå formes Solheimsviken

Det blir merkbare endringer i Solheimsviken når det nye hotellet er bygget og det nye flotte næringsbygget Skipet står ferdig.