Bygger Bergens første og største næringsbygg i massivtre

“Skipet” blir navnet på det nye bygget som vil reise seg i sjøkanten i Solheimsviken.

“Skipet” blir navnet på det nye bygget som vil reise seg i sjøkanten i Solheimsviken.

I Solheimsviken er det i dag om lag 4000 arbeidsplasser innen finans, teknologi, helse og offentlige tjenester, og med det nye bygget vil det legges tilrette for ytterligere 500 arbeidsplasser. Norwegian Hull Club er første leietaker på plass i bygget, og vil bidra til kompetansemiljøet for finans- og teknologi som er et viktig satsningsområde for Solheimsviken.

Hensynet til omgivelsene står sentralt i hele GC Rieber-konsernets virksomhet. Derfor er det gjort en rekke grep for at bygget får en bærekraftig profil, og bygget prosjekteres og bygges for å bli klassifisert som BREEAM Excellent. Skipet skal være et godt bygg i seg selv og for sine omgivelser. Blant andre tiltak føres bygget opp med massivtre som konstruksjonsmateriale, og ikke betong. Dermed blir det Bergens første og største kontorbygg i massivtre. Betong har et kraftig CO2-avtrykk, og sementproduksjon står for 5% av verdens klimagassutslipp. Ved å bytte ut betong med massivtre reduseres CO2 avtrykket med ca 50% for konstruksjonsmateriale. I tillegg gir bruk av massivtre en rekke andre fordeler, bl.a. bedre innemiljø. Les mer om bærekraftstiltakene som gjøres for bygget her.

Som eiendomsutvikler er vi i GC Rieber Eiendom opptatt av å tilrettelegge for gode møteplasser, og skape aktivitet på området også utenfor ordinær arbeidstid. Derfor blir første etasje tilrettelagt for utadrettet virksomhet, og fellesarealer med personalrestaurant legges til denne etasjen for en aktiv fasade. Som nærmeste nabo får Skipet et helt nytt hotell, som vil drives som et Marriott Moxy-hotell, en verdensomspennende kjede med friskt design. Hotellet vil etter planen ferdigstilles i april 2020, mens Skipet er planlagt ferdigstilt november samme år.

7Analytics

Å få kontakt med StartupLab har vært veldig viktig for oss. Det er et uslåelig miljø for nettverk og fagkompetanse her.

Nå formes Solheimsviken

Det blir merkbare endringer i Solheimsviken når det nye hotellet er bygget og det nye flotte næringsbygget Skipet står ferdig.