Hva definerer fremtidens arbeidsplass og hvordan legge tilrette for innovasjon?

Under et frokostseminar som del av DNB-uken var fremtidens arbeidsplasser i fokus. Hva definerer fremtidens arbeidsplass og hvordan legge tilrette for innovasjon?

Under et frokostseminar som del av DNB-uken var fremtidens arbeidsplasser i fokus. Hva definerer fremtidens arbeidsplass og hvordan legge tilrette for innovasjon? Dette var et sentralt spørsmål som ble adressert av blant andre Katrine Trovik (DNB), Dag Inge Ulstein (Bergen Kommune) og Tor Instanes (GC Rieber Eiendom).

 

Fra skipsbygging til finans

Det er nå fem år siden DNB byggene stod ferdig, og 20 år siden vi startet å utvikle Solheimsviken. Området består i dag av 69 virksomheter, 4000 mennesker og mer enn 100.000 m2 med bygg. Arbeidsplassene i Solheimsviken i dag er et speilbilde av den norske økonomien – i dag. Et sted i Bergen alle har et forhold til; byens legevakt, store nasjonale selskaper, byens største finansmiljø, et knutepunkt. For 50 år siden var det et annet speilbilde av norsk økonomi og kompetanse. Da var det teknologi knyttet til skipsbygging som var fellesnevneren – og det var et lukket verftsområde. I dag er det teknologi som er fellesnevneren for alle virksomhetene her – kode er Solheimsvikens felles DNA. Men hvordan legger vi tilrette for at Solheimsviken de neste 10 årene – også – skal være et innovativt miljø med arbeidsplasser som definere den norske økonomien? Hvordan legger vi tilrette for at talentene søker seg til Solheimsviken ? Solheimsviken var et sted hvor man arbeidet for å leve (work to live), men skal bli et sted hvor man lever for å arbeide (live to work).

 

\:SOL \:HEIM \:VIK

GC Rieber Eiendom, DNB og Storebrand har slått sine krefter sammen, og vi fant svaret i navnet: Sol-heim-vik. Det handler om å gi Solheimsviken en tydeligere identitet og skape et godt sted å være. Skape Solheimsviken som et sted som tiltrekker seg talenter og virksomheter med ambisjoner. Et sted for virksomheter som ønsker et innovativt miljø med urban puls for sine medarbeidere, og samtidig ta et sosialt ansvar for miljøet og bydelen rundt seg. Det handler om Solheimsviken som sted hvor man har det gøy (sol) og kan være sosial. Det åpne og inkluderende Solheimsviken som et godt sted å bo (heim), hvor det er et samfunn med en god miks av mennesker fra ulike nasjonaliteter og bakgrunn – et sted å stifte nye bekjentskaper. Solheimsviken skal være et spennende sted å arbeide (vik). Et sted hvor man kan knytte kontakt med andre spennende mennesker, og et sted med virksomheter som søker nye muligheter – både lokalt og internasjonalt, akkurat slik skipsverftet gjorde i sin tid.

 

Hva betyr dette i praksis?

GC Rieber Eiendom, DNB og Storebrand har gått sammen med leietakere som Accenture, Its learning, Bouvet, Edge, If, Gard, Uni Micro for å skape den nye identiteten for området. Sammen om å skape et fellesskap som alle medarbeiderne kan ta del i, og skape et sted som alle får nytte av å være en del av.

 

Sol/Play:

Vi har i dag en rekke arrangementer i området både på dagtid og ettermiddag, og vi skal lage flere. Man skal kunne ha det gøy i Solheimsviken!

 

Heim/Stay:

Vi ønsker å skape et mer åpent og inkluderende miljø, et “community” for de som bor i bydelen. Om det er gjestene fra Marriott Moxy-hotellet, fra marinaen, fra nabolaget langs fjorden eller i Solheimslien. Vi bygger flere spisesteder som er åpen for alle, og flere arrangementer og treffsteder som er åpen for alle.

 

Vik/Work:

Det skal bli flere steder hvor de som arbeider i Solheimsviken kan møtes. På dagtid, ettermiddag eller kveld. De tilfeldige møtene er viktige, og vår jobb som områdeutvikler blir å tilrettelegge for disse.

 

Får drahjelp av ny inkubator

Teknologi-inkubatoren StartupLab etablerer seg i Solheimsviken fra 1.1.2019, seks år etter oppstarten i Oslo. Ironisk nok får inkubatoren tilholdssted på gateplan der DNB tidligere hadde sin filial, og blir nærmest som et symbol å regne på disrupsjonen i bank- og finansnæringen de siste årene. Inkubatoren blir en viktig aktør i å oppnå visjonene for Solheimsviken, idet de vil bidra til å skape puls i området, og smitte entusiasme og energi til andre selskaper. Nettverket de representerer på tvers av by- og landegrenser vil helt klart skape ringer i vannet for de bedriftene som våger å satse og samarbeide med startup-miljøet. Som en bonus vil Bergen Teknologioverføring (BTO) og Startuplab bli nærmest naboer med beliggenhet på henholdsvis Marineholmen og i Solheimsviken, og samarbeidet vil bidra til å knytte de to kunnskapsområdene tettere sammen.

7Analytics

Å få kontakt med StartupLab har vært veldig viktig for oss. Det er et uslåelig miljø for nettverk og fagkompetanse her.

Nå formes Solheimsviken

Det blir merkbare endringer i Solheimsviken når det nye hotellet er bygget og det nye flotte næringsbygget Skipet står ferdig.