Inventura inntar Beddingen

Ingenting overlates til tilfeldigheter når en ekspert på flytteprosesser selv er på flyttefot.

, , ,

Nærhet til infrastruktur og miljøriktige løsninger stod høyt på ønskelisten for Inventura som i løpet av sommeren blir ny leietaker i Beddingen i Solheimsviken.

Vi trengte en mer sentral beliggenhet og opplevde at kundene syntes det var kronglete å komme til oss, erkjenner Rolf Wergeland som er leder for salg og forretningsutvikling i Inventura. I god tid før leiekontraktens utløp startet de prosessen med å spørre: Hva har vi i dag, og hva ønsker vi oss?

 

Lang erfaring med flytteprosesser

Selskapet som tidligere har bistått både Statsbygg, Høgskulen på Vestlandet, Bergens-klinikkene og en rekke andre bedrifter med flytteprosesser, skulle nå organisere sin egen prosess. Den innledende kartleggingen avdekket en rekke behov og prioriteringer.

– Vi ønsket en lokalisering som kunne gi oss en tydeligere og forsterket markedsprofil, forteller Wergeland. I tillegg ønsket vi et moderne bygg i et miljø med andre leietakere som kunne passe godt sammen med vår virksomhet. Det geografiske området vi sirklet inn lå i triangelet Kronstad, Solheimsviken og Marineholmen. Solheimsviken ga høy uttelling både med hensyn til infrastruktur, profilering og nærhet til markedet, utdyper han.

Nå som beslutningen om plassering er tatt, er det et nytt team som overtar prosessen.

– Vi er opptatt av å ha riktig kompetanse i hver fase av flytteprosessen, forteller Trond Slethaug som er administrerende direktør i Inventura. Neste fase handler om å utforme lokalene. Da kobler vi blant annet inn Design Thinking-kompetanse. I utformingen av lokalene ligger en unik mulighet til å forbedre kundeopplevelsen, forsterke samhandling, få en lettere informasjonsflyt og etablere gode sosiale møteplasser. Det betyr mye for miljøet vårt, sier Slethaug.

Selskapet består av 80 ansatte i et tverrfaglig ekspertmiljø som omfatter alt fra økonomer til jurister, sivilingeniører og marinbiologer. Inventura er eksperter på innkjøpsdrevne bærekraftige verdikjeder. Kundene deres har til felles at de ønsker å effektivisere og optimalisere innkjøpsprosesser.

– Det kan handle om å utforme riktige behovsanalyser, gode og tydelige anbud, reforhandle avtaler, effektivisere kostnadskrevende prosesser og ha gode avtaleverk i bunnen. Enkelt forklart betyr det å optimalisere pengebruken i organisasjonen. Rettere sagt; all bruk som ikke har med lønn å gjøre, forklarer Slethaug.

 

Bærekraft som konkurransefortrinn

De ansatte i Inventura har vært sterkt involvert i valg av nye lokaler og det har hatt stor betydning at utleier legger til rette for en grønnere hverdag. Selskapet rådgir en rekke bedrifter innenfor anbudsutforming og innkjøp og erfarer at krav til bærekraft er blitt stadig viktigere i anbudsutformingen – både blant offentlige og private innkjøpere.

– Bedrifter som kan vise til bærekraftig virksomhet har et klart konkurransefortrinn, konstaterer Wergeland og gir et rykende ferskt eksempel: – At GC Rieber har Bream-sertifisering, hadde betydning for valget vårt.

Internt i bedriften opplever Inventura at miljøbevisstheten er sterk, og at nyansatte har stadig høyere forventninger til bærekraft.

– Spesielt ser vi at yngre medarbeiderne er tydelige miljøpådrivere. Vi synes det er veldig positivt at de ikke bare snakker om miljø. De har en helt klar walk the talk-forventning. Mange sykler til jobb og for- venter at det legges til rette for en grønn arbeidshverdag. Vi opplever at disse forventningene er innfridd i Solheimsviken. Samtidig er vi veldig fornøyd med å bli en del av et innovativt miljø med alt som finnes av tilbud i umiddelbar nærhet. Solheimsviken er et hyggelig sted å være også før og etter jobb, konstaterer de begge.

7Analytics

Å få kontakt med StartupLab har vært veldig viktig for oss. Det er et uslåelig miljø for nettverk og fagkompetanse her.

Nå formes Solheimsviken

Det blir merkbare endringer i Solheimsviken når det nye hotellet er bygget og det nye flotte næringsbygget Skipet står ferdig.