Itslearning på plass i Solheimsviken

Siden 2004 har han ledet itslearning fra å være en lokal aktør til å bli et av verdens raskest voksende teknologiselskaper.

,

Her i Solheimsviken er vi sentralt plassert i et miljø hvor det satses på teknologi. Dette var avgjørende for vårt valg av lokalisering, sier Arne Bergby i Itslearning. Siden 2004 har han ledet itslearning fra å være en lokal aktør til å bli et av verdens raskest voksende teknologiselskaper. Fra hovedkontoret i Bergen styres nå en global virksomhet med høye ambisjoner.

 

Fra idé til verdenssuksess

Da en gruppe dataingeniørstudenter midt på 90-tallet begynte å fundere på hvorfor papiret fortsatt var dominerende på Høyskolen i Bergen, visste de lite om at dette skulle være starten på et teknologieventyr. Masteroppgaven deres ble satt ut i live som en prototype og ble umiddelbart en suksess, forteller Bergby. Pågangen fra interesserte kunder eksploderte, og dermed var teknologiselskapet itslearning en realitet. I dag har selskapet kontorer i 10 land, og itslearnings læringsplattform er i daglig bruk av mer enn syv millioner elever og studenter på verdensbasis. – Vi jobber kontinuerlig med å forbedre hverdagen både for lærere og elever gjennom å skape gode læringsprosesser som gir rom for individuelt tilpasset undervisning, sier Bergby. Målet er at itslearning skal være verdens beste læringsplattform.

Rekrutterer for vekst

Og den digitale verden tillater ingen hvileskjær. – Vår organisasjon må være den mest innovative i undervisningssektoren, sier Bergby. – Staben består i hovedsak av utviklere og pedagoger, omtrent like mange av hver, og nøkkelen til videre vekst er å skaffe de beste medarbeiderne. Når vi skal rekruttere folk til Bergen må vi vise hva byen har å by på, det er ikke nok å ha være attraktiv bedrift. Man må også ha gode lokaler, noe vi virkelig føler at vi har funnet i det flotte bygget til DnB, sier han. Etter innflytningen i sommer har de ansatte funnet seg godt til rette. – Både beliggenheten, kvaliteten på bygget og fantastiske lys- og utsiktsforhold er med på å skape trivsel, forteller Bergby, som har åpnet opp lokalene og skapt et luftig kontormiljø. – Skal vi ha de beste, må vi også tilby det beste, konstaterer han.

Miljø for læring

I Solheimsviken ønsker itslearning også være en aktiv part i den teknologiske klyngen som skapes her. Både gründermiljøet rundt BTO og Nyskapningsparken, universitetet og andre teknologiselskaper er viktig for itslearning. – For 15 år siden var vi selv gründere, og har gått mange små og store skritt frem til der vi er i dag, hvor vi har påvirket en hel sektor og bidratt sterkt til en heldigitalisert og mer effektiv skolehverdag. Itslearning tror på synergieffekter og samarbeid på tvers av bransjer. – Vi må alltid ha lyst til å lære og å lære bort. Slik kan vi som holder til her bidra til å løfte hverandre frem, sier Bergby.

Digitalisering gir bedre læring

Den skolen vi ser i dag – hvor elever og lærer jobber sammen med nettet som knutepunkt – hadde ikke vært mulig uten teknologiselskap som itslearning. En av nestorene innen undervisning i Norge, Øystein Johannessen, sa en gang at itslearning er den største endringen som har skjedd i norsk skole. Det er ikke reformene, det er digitaliseringen som har endret skolen. Det viser at det vi har holdt på med i disse 20 årene har vært viktig, sier Arne Bergby i itslearning. – Når leksene tidligere ble levert inn på papir og kom rettet tilbake en uke senere, var det ikke alltid lett å huske hva oppgaven egentlig gikk ut på. I dag foregår mye i sanntid, og det å få umiddelbar respons på arbeidet har mye større læringseffekt, forteller Bergby. – Det vil alltid være lærerens kvalifikasjoner og pedagogiske evner som betyr mest for elevenes utvikling, men vi ser at bruk av digitale læringsplattformer likevel kan løfte skolen som helhet, sier Bergby. Han peker på de gode resultatene i Oslo-skolen som et eksempel. – Egentlig burde Oslo ha et svakere utgangspunkt enn resten av landet, med store demografiske forskjeller og en høy andel fremmedspråklige elever. Likevel scorer de best av alle, sier han. – De har sentralisert evaluering av elevene og satt minimumskrav til innhold i undervisningen, med konkrete opplegg hentet fra de digitale plattformene. Dette sikrer at vi løfter de svakere elevene – og lærerne – til et høyere nivå, mener han. – Samtidig har lærerne sin frihet til å lage eget opplegg utover det som er fastsatt. Mange små kommuner har ikke kommet like langt i prosessene, og da vil det alltid være opp til hver enkelt lærer hvor god undervisningen blir. Det nyeste innen digital læring er ”learning paths”, som skal gjøre det enklere å forme undervisningen til hver enkelt elev. – I ”skyen” ligger det innhold tilpasset alle nivåer, og læreren kan enkelt finne stoff som passer eleven. Dette blir det god skole og bedre læring av, fastslår Bergby.

Itslearning i korte trekk

  • Etablert i 1999 med hovedkontor i Bergen
  • Kontorer i 10 land, 410 ansatte, hvorav 90 i Bergen
  • Et av de raskest voksende teknologiselskapene i Europa
  • Mer enn 7 millioner aktive brukere over hele verden
  • Gjennomsnittlig oppetid = 99,997%
  • Driftsinntekt 2016: 294,6 MNOK
  • 2008-2013 – etablering av datterselskaper og oppkjøp
  • 2009 – Åpnet kontor i USA
  • 2013 – Oppkjøp av SkoleIntra
  • 2015 – Oppkjøp av konkurrenten Fronter

 

 

Ta kontakt med GC Rieber Eiendom for informasjon om ledige lokaler i Solheimsviken.

7Analytics

Å få kontakt med StartupLab har vært veldig viktig for oss. Det er et uslåelig miljø for nettverk og fagkompetanse her.

Nå formes Solheimsviken

Det blir merkbare endringer i Solheimsviken når det nye hotellet er bygget og det nye flotte næringsbygget Skipet står ferdig.