Maritim dag for NHH(STG) i Solheimsviken – kobler akademia og etablert næringsliv

Torsdag 4.april ble det igjen arrangert Maritim dag i Solheimsviken.

, , ,

Torsdag 4.april ble det igjen arrangert Maritim dag i Solheimsviken. Dagen var eksklusiv for Skipsfart og Transportgruppen(STG) ved Norges Handelshøyskole. Maritim dag har tidligere vært arrangert for studenter på BI, og er et samarbeid initiert av Gard, som inkluderer DNV GL, GC Rieber Shipping, Edge og DNB. Denne gangen fikk studentene også presentert segmentet innen skipsmegling ved firmaet Simpson Spence Young. 

 

Studentene fikk møte representanter fra hele den maritime verdikjeden, og lære om deres roller og dilemmaer. Dette inkluderte klassing, sikkerhet og risikohåndtering, finansiering, drift, operasjon og chartering, forsikring og forsikringsmegling.

I løpet av dagen var studentene gjennom seks ulike tema innenfor det maritime miljøet fordelt på tre lokasjoner. Forflytning mellom aktørene skapte en større bevisstgjøring rundt samarbeidet mellom ulike aktører på tvers av Puddefjorden; verken arrangementet eller verdiskapning innen maritim næring ville vært mulig uten samarbeid og felles bidrag i klyngene.

“Nybygg, samlokalisering og andre typer arenaer og tiltak i Solheimsviken er derfor viktige forutsetninger for den vestlandske maritime klyngen. Maritime bedrifter med lokal forankring i Solheimsviken driver forretninger over hele verden. I tillegg til verdensledende rederier tilbyr Bergen hele spekteret av maritime tjenester – med en spesielt sterk posisjon innen forsikring og finansiering. Bergens mangfoldige maritime miljø utgjør en av verdens mest komplette maritime klynger.” forteller Terje R. Paulsen hos Gard.

«Tilbakemeldingene fra STG/NHH var utelukkende positive. Det var spesielt lærerikt å se hele verdikjeden i sammenheng, samt hvordan de ulike aktørene samhandler og er avhengig av hverandre.» forteller Paulsen videre. Han er en av hovedinitiativtakerne fra Gard som holder til sentralt i Solheimsviken.

 

Paulsen forteller også at studentene hadde et stort læringsutbytte av dagen, samtidig som de erfarte hva som egentlig befinner seg lokalt i Solheimsviken og i Bergen. «Den sosiale delen ble veldig hyggelig og vi måtte til slutt blinke med lysene. Det var en meget hyggelig student-gjeng som stilte gode og relevante spørsmål gjennom hele dagen.»

7Analytics

Å få kontakt med StartupLab har vært veldig viktig for oss. Det er et uslåelig miljø for nettverk og fagkompetanse her.

Nå formes Solheimsviken

Det blir merkbare endringer i Solheimsviken når det nye hotellet er bygget og det nye flotte næringsbygget Skipet står ferdig.