Nå formes Solheimsviken

Det blir merkbare endringer i Solheimsviken når det nye hotellet er bygget og det nye flotte næringsbygget Skipet står ferdig.

Det blir merkbare endringer i Solheimsviken når det nye hotellet er bygget og det nye flotte næringsbygget Skipet står ferdig i 2020. I denne prosessen har GC Rieber Eiendom invitert til et samarbeidsprosjekt med bedriftene som holder til her. Hvordan ønsker de at Soheimsviken skal bli?

Kine Mjaatvedt Bjørge er senior markedsansvarlig i GC Rieber Eiendom og områdeansvarlig for Solheimsviken. Hun mener Solheimsviken vil bli et av de mest attraktive næringsområdene for bedrifter innen finans og teknologi når de nye byggene står klare om bare to år.

– Den sentrale beliggenheten og sjøfronten med den flotte promenaden gir området unike kvaliteter, mener hun. Samtidig viser hun til en svært interessant sammensetning av leietakere med virksomhet relatert til finans og teknologi. Nå ønsker hun å gi området en tydelig profil og en identitet som alle bedriftene i området kan bli en del av.

GC Rieber, DNB og Storebrand i felles prosjekt

– Vår visjon er å skape Norges mest innovative finans- og teknologimiljø i Solheimsviken, forteller Bjørge. – Skal vi klare å nå denne visjonen, må alle bedriftene være med – uavhengig av om de er leietakere hos oss eller andre, mener hun. Dette er bakgrunnen for et felles prosjekt ledet av GC Rieber, DNB og Storebrand der flere av leietakerne i Solheimsviken deltar. Med seg i arbeidet har hun Erlend Waaler fra DNB som har ansvar for oppstart og vekst-satsing i Bergen. Også han ser store muligheter i en mer samlet og tydelig identitet for Solheimsviken-området. Samarbeid er et viktig stikkord.

– I DNB har vi et veldig tydelig fokus på samarbeid. Vi er bevisst på konkurransen, men ser samtidig mange områder der vi kan samarbeide. Vipps er et godt eksempel, forklarer Waaler.

– Oppstartsatsingen har ført banken inn i en ny tid. I dag er vi stadig på søk etter ny teknologi og nye samarbeidsformer, utdyper han.

Grundig innsiktsarbeid

I arbeidet med å etablere Solheimsvikens nye identitet, ønsket GC Rieber å invitere bedriftene i området til å dele sine synspunkter. I mars ble et knippe bedrifter innen teknologi og finans invitert til workshop der målet var å få innspill og nye perspektiver. Hvordan kan vi sammen skape fremtidens Solheimsviken? – Vi fikk mange verdifulle innspill, sier Bjørge. Bedriftene som deltok ønsker å få flere aktører innenfor finans og teknologi til området, de ønsker seg et tydeligere Solheimsviken og de ønsker å etablere møteplasser som kan skape kompetanseutveksling og utvikling. Mange ga også uttrykk for at de ønsker en sterkere delingskultur.

– Fra GC Riebers side vil vi jobbe for å imøtekomme behovene så godt som overhodet mulig, sier Bjørge.

– Innsikten vi har fått har gitt oss en tydelig retning i arbeidet. Vi kommer til å tilrettelegge for flere uformelle møteplasser, bredere samarbeid og vi vil fortsette å utvikle tilbud innenfor blant annet bildeling og møteromspool. Nå er hun klar for neste workshop der ny samarbeidsplattform skal teste ut. Det endelige resultatet av arbeidet vil bli presentert over sommeren.

7Analytics

Å få kontakt med StartupLab har vært veldig viktig for oss. Det er et uslåelig miljø for nettverk og fagkompetanse her.

Nå formes Solheimsviken

Det blir merkbare endringer i Solheimsviken når det nye hotellet er bygget og det nye flotte næringsbygget Skipet står ferdig.